Menu
Cart 0
2298  千年前派的信仰基礎 The Basis of the Premillennial Faith

2298 千年前派的信仰基礎 The Basis of the Premillennial Faith

Charles C. Ryrie 偉理 ( 衛力爾)

  • $ 3.48
  • Save $ 3.47


原價:  $6.95

50% off = $3.48

 

作者:  偉理 (衛力爾) 著 Charles C. Ryrie 

出版社: 香 港 以 琳 出 版 社 

出版時間:1989

145頁

第一章緒言/第二章歷史上的根據/第三章釋經學的根據/第四章根據亞伯拉罕的約/第五章根據大衛的約/ 第六章新約中的根據/第七章教會學的根據/第八章末世論的根據/第九章結論/中英名詞索引

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN:  9627091243

 

#9


We Also Recommend