Menu
Cart 0
22636 	耶穌萬國的盼望 - 生命河敬拜讚美系列2 / 詩歌本  ** 停版 ***

22636 耶穌萬國的盼望 - 生命河敬拜讚美系列2 / 詩歌本 ** 停版 ***

River of Life 生命河靈糧堂

  • $ 10.00


作者: 生 命 河 靈 糧 堂 

出版時間:2004

 1.活在江河從上流下   
 2.神羔羊是萬王之王 
 3.獻上感恩祭         
 4.耶穌萬國的盼望
 5.你坐著為王         
 6.主我渴慕你 
 7.詩篇23篇           
 8.主的喜樂
 9.贖罪的羔羊        
 10.立定心志 
 11.親愛耶穌醫治救主  
 12.主啊 我們也要


We Also Recommend