Menu
Cart 0
7037   經文受洗卡 : 鴿子 (每包 6 張) As You Are Baptized

7037 經文受洗卡 : 鴿子 (每包 6 張) As You Are Baptized

四季 Seasons

  • $ 9.95


Size: 6 x 4 inches

 

卡片經文:

 

若 有 人 在 基 督 裡 、 他 就 是 新 造 的 人 .

舊 事 已 過 、 都 變 成 新 的 了 。

 

 ~ 哥 林 多 後 書 5:17

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 

 

 


We Also Recommend