Menu
Cart 0
22731 	亞當遇上夏娃之後 - 夫婦趣味查經

22731 亞當遇上夏娃之後 - 夫婦趣味查經

Shatin 沙田浸信會

  • $ 8.95


作者: 李 秉 源 

出版社: 田 浸 信 會 

出版時間:2004/7

155頁

這是難得的夫婦查經材料,輕鬆的趣味性遊戲引入課題, 回歸聖經真理為夫妻關係的依歸,切合現代夫婦的例證引發共鳴, 及聚會後以行動落實教導,不致流於空談.

 

 

 

 

 


 

ISBN:  962867997X

 

#2

 

 

 


We Also Recommend