Menu
Cart 0
25724 	華人文字揭開彩虹的秘密 (信仰溯源4)

25724 華人文字揭開彩虹的秘密 (信仰溯源4)

吳安邦

  • $ 1.95


作者: 吳 安 邦 

出版社: 天 恩 出 版 社 

出版時間:2007/3

26頁

書籍簡介 "永約刻在中國文字裡" 聖經創世紀說彩虹是神與人立約的記號, 證據在哪裡呢?

ISBN:  9789866876097


 

# 小冊 BOX 4

 

 

 

 

 


We Also Recommend