Menu
Cart 0
29060 	聖經‧和合本‧研讀本 / 皮面 CCT12981 NET Bible

29060 聖經‧和合本‧研讀本 / 皮面 CCT12981 NET Bible

CBI 漢語聖經協會

  • $ 65.99


出版社: 漢 語 聖 經 協 會 

出版時間:2015

"讀經、研經、解經,盡在其中"

 

以《和合本》為依歸,配上撮譯和編修自 NET Bible 的註釋,幫助信徒讀經、研經、解經。是市面上難得的:
  • 單冊-新舊約聖經
  • 配合華人信徒熟悉的《和合本》
  • 近二萬五千條註釋,提供足夠背景、原文文法,及詮釋資料。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


We Also Recommend