Menu
Cart 0
310 	   獨行人 Who Walk Alone

310 獨行人 Who Walk Alone

CCLC 文藝

  • $ 5.95


作者:P. Burgess 柏 哲 斯 著  

出版社: 文 藝 

出版時間:1955

274頁


本書為名著,曾繙成多種語言,惟中文譯本則以此為第一部。書中所述,為真實故事,作者以小說筆法描述痳瘋病之禍害,患者與醫護人員為克服此項惡病奮鬥的勇氣,極其動人。 

 

 

#49


 

 


 

 

 


We Also Recommend