Menu
Cart 0
5033  基督徒與政治 Christian and Politics-in the Hong Kong context  ** 缺貨 **

5033 基督徒與政治 Christian and Politics-in the Hong Kong context ** 缺貨 **

崇基學院神學組出版

  • $ 7.95


作者: 江 大 惠 編 

出版社: 崇 基 學 院 神 學 組 

出版時間:1985/11

122頁

1.基本概念/2.聖經神學/3.教會歷史/4.牧養工作/ 5.實際參與

 

#6

 

 

 

 


We Also Recommend